Tehnički pregled

Tehnički pregled

Tehnički pregled vozila u Srbiji je postupak koji se obavlja kako bi se proverila ispravnost i bezbednost vozila pre nego što se registruje za vožnju na javnim putevima. Ovaj pregled mora biti obavljen redovno u određenim intervalima, u skladu sa propisima koji važe u Srbiji.

Proces tehničkog pregleda vozila obično uključuje sledeće korake:

1. Provera osnovnih informacija o vozilu – provera podataka sa saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice.

2. Vizuelni pregled vozila – pregled spoljašnjosti vozila kako bi se utvrdilo da nema očiglednih oštećenja ili nedostataka.

3. Provera svetlosne signalizacije – provera rada svih svetala i signalizacije na vozilu.

4. Provera kočnica – provera ispravnosti kočionog sistema vozila.

5. Provera upravljačkog sistema – provera ispravnosti upravljačkog sistema vozila.

6. Provera sistema za smanjenje emisije izduvnih gasova – merenje emisije izduvnih gasova i provera ispravnosti sistema za smanjenje emisija.

7. Provera oslonca vozila – provera ispravnosti oslonca i vešanja vozila.

Ako vozilo prođe tehnički pregled, dobićete potvrdu o ispravnosti vozila koju je potrebno dostaviti prilikom registracije vozila. U suprotnom, biće vam dat spisak nedostataka koje je potrebno otkloniti pre ponovnog pregleda.